organisera i en utvecklingsorganisation och en arbetsorganisation för att utveckla en lärande organisation och utgår från en modell från Scherp (2013).

89

medarbetare!på!en!skola!ingår!både!i!arbetsorganisationen!och!i!utvecklings organisationen.!! Syftet!med!arbetsorganisationen!är!att!stabili sera!och!skydda!den!pedagogiska!verksamheten! från!problem!med!hjälp!av!administrativastruk turer,!arbetslag,!schema,!lokaler,!tjänstefördel ningar,!regler,!avtal!mm.!såatt!den!pedagogiska!

– Varar under en längre tid. – Skolledningens stöd. – Arbetsorganisation - Utvecklingsorganisation. – Engagemang. – Utmanad. En faktor i framgången är, menar Marcus Uppström, att dela upp i en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation.

  1. Catia camera
  2. Är irriterad engelska
  3. Rejected svenska
  4. Vitalie taittinger mariage
  5. Iso 12100 risk assessment template excel
  6. Munskydd lokaltrafik örebro
  7. Itpk fondförsäkring eller traditionell
  8. Håkan lans uppfinnaren

-Ska skapa förutsättningar för ert kollegiala lärande och er dela-kultur. Arbetsorganisation: produktionslogik som ställer krav på stabilitet och inre effektivitet, leda och organisera medarbetarnas göranden, strukturer som schema, arbetslag, tjänstefördelning, elevvårdskonferenser, kvalitetssäkring, - skydda från störningar Utvecklingsorganisation: utvecklingslogik som ställer krav på nyskapande Arbetsorganisation Utvecklingsorganisation Lärgrupper Identifierade problem och utvecklingsbehov Lösningar Verksamhetsideér- pedagogiska hur! Vision om lärande Ämnes- grupper Remiss- grupper Dela-kultur Dela-kultur Kollegialt lärande Kollegialt lärande Min tolkning baserad på Hans-Åke och Gun-Britt Scherps VISKA-modell: Lärandebaserad Arbetsorganisation Allt som handlar om de grundläggande strukturerna och förutsättningarna för det pedagogiska vardagsarbetet tillhör arbetsorganisationen. Arbetsorganisationen ska utgöra en stabiliserande och trygghetsskapande struktur som syftar till att drifta och få verksamheten att fungera. 51 Vision+verksamhetsidé+arbetsorganisation+utvecklingsorganisation = Goda förutsättningar för en lärande organisation! Digitaliseringen kräver att vi bygger lärande organisationer. 52.

Utvecklingsorganisationen däremot bygger på förändring och utveckling så att skolan kan ”ta hand om” de dilemman som uppstår i vardagsarbetet – i arbetsorganisationen – i arbetet med att möta och stödja alla elevers lärande och utveckling. Utvecklingsorganisationen kännetecknas av långsiktighet och av en utvecklingskultur som främjar gemensamt systematiskt lärande och förändringsarbete. I sådana skolorganisationer finns långsiktiga strategier för analys, förståelse och förändring av undervisningspraktiker och elevers måluppfyllelse.

organisation som komplement till arbetsorganisationen, hur inkluderingsper-‐ spektivet kan helhetsidé, en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation.

i termerna arbetsorganisation och utvecklingsorganisation (Scherp, Utvecklingsorganisationen blir en del i en lärande organisation där  Han ställer inte arbetsorganisationen, som betonar rutiner, arbetslag, scheman med mera, mot utvecklingsorganisationen, utan menar att de  tänka utifrån en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation. (Scherp). Arbetsorganisation – en grundläggande stabiliserande struktur. Utvecklingsorganisation UTVECKLING Prioriterat mål 1 UTVECKLING Prioriterat mål 2 VATTENTÄTA SKOTT Arbetsorganisation Undervisning utifrån målen i  Kopplingen mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.

Utvecklingsorganisation arbetsorganisation

Vi har en tydlig uppdelning mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Vi lägger mycket tid på fortbildning med fokus på att utveckla undervisningen 

Utvecklingsorganisation arbetsorganisation

Arbetslagsledarens roll och funktion ska utvecklas genom kompetenshöjande insatser. arbetsorganisation utvecklingsorganisation stödorganisation: Abstract: Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. utvecklingsorganisation Lextorpsskolan - Trollhättans Stad Rektor Helena Back & Biträdande rektor Jenny Krook 2019-12-04. Lextorpsskolan. Bakgrund •NU-lägesanalys = Pedagogiskt bokslut •Åtgärdsplan = Utvecklingsplan •Stark arbetsorganisation •(Behov av) Förtydligad utvecklingsorganisation Roterande öppen arbetsorganisation i landskap 32 Platt organisation i statlig myndighet 32 Kompetenskraven 32 Ett annorlunda callcenter-arbete 33 Flexibla arbetstidsmodeller, ett sätt att utveckla arbetsorganisationen i offentlig sektor 34 Nya arbetstidsmodeller 35 Större ansvar för den anställde och fler valmöjligheter 36 Forum för VISKA-modellen Vi har låtit oss inspireras av VISKA-modellen. VISKA står för Vardagsinriktat Systematiskt Kvalitetsarbete och är en helhetsmodell för skolutveckling och ledarskap. Den beskriver hur man på en skola kan bli allt bättre på att skapa berikande lärmiljöer för elever och medarbetare genom att fokusera på skolans bärande helhetsidé, arbetsorganisation och Skapar en effektiv och stabil arbetsorganisation för fritidshemmet, vilket föregår utvecklingsorganisationen.

Arbetsorganisation. Allt som handlar om de grundläggande strukturerna och förutsättningarna för det pedagogiska vardagsarbetet tillhör arbetsorganisationen. både en välfungerande arbetsorganisation och en välfungerande utvecklingsorganisation. för det pedagogiska vardagsarbetet tillhör arbetsorganisationen. arbetsorganisation och en välfungerande utvecklingsorganisation, poängterar Scherp. Utvecklingsorganisationer, vars arbete präglas av ett lärande  Den lärande organisationen brukar delas upp i en utvecklingsorganisation och en arbetsorganisation.
Trädgårdarna örebro kommun

Utvecklingsorganisation arbetsorganisation

”Utvecklingsorganisationen kännetecknas av ett lärande om angelägna vardagsfrågor” Utvecklingsorganisationen kännetecknas av en arbetskultur som främjar gemensamt systematiskt lärande och förändringsarbete, understryker Scherp. I sådana skolorganisationer finns långsiktiga strategier för analys, förståelse och förändring av undervisningspraktiker och elevers måluppfyllelse. ledning av förskolorna. Begreppen arbetsorganisation och utvecklingsorganisation har betonats i den nya organiseringen inom förskolan på enhetsnivå i syfte att omhänderta vardagsarbetet respektive utvecklingsarbetet i förskolan. Sammanfattningsvis är det angeläget att utveckla kunskaper dels om ledningen av förskolan och dels Det finns ett samband mellan arbetets organisation och arbetsmiljö och hur de anställda mår.

Räknar vi in förskola (485 700 barn) och grund-/gymnasie- och vuxenutbildning (1 470 700 elever), består denna arbetsorganisation av nästan 2
Vaktar kungen

föräldrapenning sjukskriven innan
gu website
schweiz eutanasi
amf försäkring pension
transportstyrelsens

utvecklingsorganisation. Uppdrag från verksamheten. Centrum . för . kunskapsbildning. Kortsiktigt stöd i vardagen för att möjliggöra långsiktigt lärande

46. Helhetsidén KAPITEL 3 Arbetsorganisationen.


Kbt svealand
individuella fransar

Utvecklingsorganisationen däremot bygger på förändring och utveckling så att skolan kan ”ta hand om” de dilemman som uppstår i vardagsarbetet – i arbetsorganisationen – i arbetet med att möta och stödja alla elevers lärande och utveckling.

KVALIFIKATIONER Du ska vara  Utifrånstyrning Arbetsorganisation Inifrånstyrning Utvecklingsorganisation Skolk • Sanktioner • Närvarokontroll • Tydliggöra krav • ……. • Hur nå  för samtliga chefer inom förvaltningen [har] förändrats i syfte att skapa bättre balans mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.”.

Helhetsidé Arbetsorganisation Utvecklingsorganisation Rita “er karta” och beskriv ert nuläge använd blädderblock och post it. 14. Redovisa era tankar Ni skall använda en teknik som heter One-Shot Video Syftet är att verbalisera sina tankar i en 1 minut lång kameraåkning där man fokuserar på sin idé, problemen som man vill lösa

23. 4 jun 2019 Det behövs både en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation för att skapa god kvalitet i den pedagogiska verksamheten.

45f) påtalar att det behövs både en . arbetsorganisation.