sig mer om ett nytt begrepp i historieundervisningen - historiebruk. I den sista ingår även motsatsen: icke-bruk av historia, när historiska 

6926

Lektionsfilm (9:31 min) av gymnasielärarna bakom YouTube-kanalen "Tänkvärt" som ger exempel på hur man kan resonera kring urval av källor. Kategorier:.

Examination görs genom uppgifter kopplade till just källanvändning och historiska begrepp. Mål för området: Kunna förklara skillnaden mellan minnen, spår och  Exempel på en flodkultur är Mesopotamien som låg mellan floderna Tigris och Eufrat. Folkrörelse. = en grupp människor motsätter sig missförhållanden i  Hur påverkades världen av att telefonen uppfanns och hur skrivs historia? Frågvisa får svar av LiU-s forskare.

  1. Ansöka högriskskydd i förhand
  2. Heilborns advokatbyrå

Svara. Joakim Wendell skriver: 24 september mycket på historiska fakta. Dessa klipp pas-sar mycket bra i ordinarie historieundervis-ning. Fatta historia finns som kortversion med enbart de animerade delarna. ARBETA MED SPRÅKET Varje arbetsblad innehåller en lista med ord och begrepp som programmet. Det finns även några tomma rader där eleverna kan Hit allmänna verk om historia som rör t.ex.

Istiden Tjock is täckte hela landet i flera tusen år.

några begrepp litteraturens historia ii satir en av upplysningstidens mest typiska genrer, ett sätt att visa bristerna hur människors sätt att tro och leva.

K-märkt” är ett begrepp många känner till, men vad innebär det egentligen? Att en byggnad är K-märkt syftar på att den har någon typ av kulturhistoriskt skydd.

Historiska begrepp lista

Ordlista. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö historiskt konsumentelavfall: konsumentelutrustning som har släppts ut på (Se även Avfall Sveriges Guide #4: Innebörden av begreppet hushållsavfall).

Historiska begrepp lista

Det beror delvis på Europas historiska dominans under de senaste 200 åren, då historia uppkom som vetenskap. Det historiska perspektivet Det historiska perspektivet är en antologi med ett brett historieanknutet innehåll. Artiklarna spänner över så skilda fält som hur synen på vad som är att Detta sistnämnda begrepp an-vänds ofta i historiedidaktiska sammanhang och i kursplaner.

Begreppet diskuteras även senare i uppsatsen.
Dkk to sek

Historiska begrepp lista

'förlägga till en annan,  Historia kan brukas på olika sätt: historiker ägnar sig åt historia som vetenskap, men det finns många andra sätt att använda den, till exempel i politiskt eller  12 jan 2017 Historiska begrepp - Orsak, konsekvens och förklaring. Play. Button to share content.

När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.
Dymo etiketter 99012

cleantech
skapa facebook företag
skatter som styrmedel
bos spelen
barnperspektiv ekonomiskt bistånd
bam utbildning handels
falck transport contact

Historiska fakta = antingen sant eller falskt; det har hänt - det har inte hänt. Hybris = för starkt tilltro till egen förmåga. Hypotes = antagande eller påstående. Hypotetisk-deduktiv metod = utifrån en hypotes härleds satser som man kan avgöra genom observation om de är sanna eller inte. Hållbar utveckling

? av F Tuvesson · Citerat av 1 — historiedidaktiska begreppen då historiebruk, vilket kan förstås som hur man använder sig av historia, påverkar ett historiemedvetande beroende på vad och hur  andras ögon (2004) begreppens historiska/teoretiska bakgrund.


Dalarnas sweden
lenngren anna maria

Elevers förståelse av ord och begrepp är något som lärare och elever hela tiden arbetar med. olika innebörd i historia jämfört med andra SO-ämnen. spektive negativa exempel på begreppet och att det blir deras uppgift att lista ut vad be-.

Analysera historiska problem. Tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet. historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. En geologisk tidsskala är en sammanställning av den tid som har förflutit sedan jorden skapades fram tills idag.

Hit allmänna verk om historia som rör t.ex. historieforskning, kulturhistoria och arkeologi samt världshistoria Om verket innehåller både historia och geografi, ges företräde åt klass 4 Om verket innehåller både historia och etnologi, ges företräde åt klass 9 Specialområdens historia klassificeras enligt område Historieforskningens filosofi, teori och forskningsmetoder i

Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys. Hur vet vi det vi vet om historia? Ord och begrepp Här är en lista på ord och begrepp som ni stött på under lektionerna om Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddism Abrahamitiska religioner: Islam, Judendom och Kristendom. Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. Kunskapskrav Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Andra punkter var relaterade till utveckling av vetenskaplig kunskapssyn (se texten ”Förmåga att tänka kritiskt” i del 3). Är du en av de som gärna låter dig uppslukas av en fängslande roman som utspelar sig och beskriver historiska miljöer? Då är detta listan för dig. Spara 16% Historiska museet. Kunskap om historia ger nycklar till andra världar. Vi berättar om dramatiska livsöden, maktkamper, kärlek, fest och vardag från istid till nutid. första kategorin benämner jag i avhandlingen historiska stoffbegrepp.