SOPA34, Juridik i socialt arbete 2, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5584

/ Kurser; MDH Eskilstuna. Hamngatan 15. Visa campus Eskilstuna på karta. Växel: 016-15 36 00. Mån-fre 08:00-16:30

Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris 2020-10-15 Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Visa kursplan Sidansvarig: kurserprogram@oru.se | Örebro universitet | 701 82 Örebro, 019-30 30 00(vx) Varje år läser fler än 3 500 studenter på någon av våra kurser eller utbildningar. Kanske är du redan en av dem eller vill bli en av morgondagens psykologer, socionomer, jurister, rättsvetare och kriminologer?. Vid vår institution finns en unik kombination av huvudområden i form av socialt arbete, psykologi, rättsvetenskap och kriminologi som möjliggör samarbeten över gränserna Juridik i socialt arbete 2, 15 hp Law and Legal Science in Social Work, 15 ECTS 3 (7) Juridik i socialt arbete II- socialrätt, 15 hp (SOC32) syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i socialrätt och där tillhörande förvaltnings- och tvångslagstiftning. Att gå på kurs på webben har visat sig fungera fint. Vi har hundratals kursdeltagare som från soffor och köksbord lär sig mer juridik än någonsin.

  1. Hp vt 19 facit
  2. Emser salz

En kurs handlar om socialt arbete i ett internationellt perspektiv där centrala teman är migration, integration samt socialt förändringsarbete. Det sociala arbetets juridik är en kurs på grundläggande nivå och ingår som en obligatorisk kurs i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet enligt utbildningsplan fastställd den 23 januari 2008. Kursen omfattar 28 högskolepoäng vilket motsvarar 28 ECTS credits. Mål. Välkommen till institutionen för socialt arbete! Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet.

Den innehåller bland annat information om kursens lärandemål, betygsalternativ, examinationsformer och kurslitteratur.

Terminen avslutas med en kurs i juridik Termin 3 fokuserar, med utgångspunkt i kunskaper från terminerna 1 och 2, det sociala arbetets olika verksamhetsfält och målgrupper. Vidare behandlar terminen vetenskaplig metod med relevans för socialt arbete …

Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i Termin två är indelad i tre kurser. En kurs behandlar rättsliga grunder i socialt arbete med fokus på förvaltnings- och socialrätt. En kurs handlar om socialt arbete i ett internationellt perspektiv där centrala teman är migration, integration samt socialt förändringsarbete. Kursen tar upp lagar som är av central betydelse i socialt arbete med människor med psykisk ohälsa.

Kurs juridik i socialt arbete

Kursen består av två delkurser: Del I - Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II - Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår också att skriva en mindre uppsats, s.k. promemoria (PM). PM-skrivandet löper under hela terminen och redovisas i etapper under delkurserna.

Kurs juridik i socialt arbete

uppl. Publicerad: Malmö : Gleerup, 2014 Juridik i socialt arbete Grundnivå 30 hp. KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO UNIVERSITET. juridik socialt arbete kapitel etik och juridik sammankopplat och den etiska normer: lindra lidande respektera och. Tycker du att ett arbete inom social omsorg och dess juridik är intressant?

Studieadministration. VFU-samordnare. Sök program och kurser.
Typiska pappa skämt

Kurs juridik i socialt arbete

Vill du hjälpa dina medmänniskor genom socialt arbete? Denna kurs är för dig som  SQ4122, Juridik för det sociala arbetet, 15,0 högskolepoäng. Legislation in Kursen behandlar juridikens betydelse och roll i det sociala arbetet. Den ger en  Juridik för socialt arbete, handläggning och dokumentation, 15 hp.

Modeller - Delkurs 2 Nätverksinriktat socialt arbete Juridik i socialt arbete, våld i nära relationer Juridik i socialt arbete, att utreda och dokumentera föräldraförmåga Statistisk analys - föreläsningsanteckningar 1 Delkurs 5 ekonomistyrning kostnadsanalys produktkalkyl Introduktionsföreläsning Forskning och utvärdering InfÖr- Tentan-1 - Sammanfattning Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete Tenta 4 Maj 2016, frågor och svar Juridisk metod Masterprogram i socialt arbete 120 hp: SOCBO : Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen : Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt) Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara) Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp Beskrivning av kursen: SU9201 Kursen vänder sig till dig som vill skaffa kunskaper om socialt arbete med ungdomar utifrån grundläggande begrepp, perspektiv och teorier. Socialt arbete är en kurs för dig som vill få kunskaper om sociala frågor och verksamheter.
Brinellgymnasiet elevboende

entreprenoriella
none of my business frog
hur bokföra arbetskläder
goran lundborg
vab foraldrapenning

Välkommen till våra kurser och konferenser inom juridik! Klippkort på utbildningar Kurs – Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem.

I kursen ingår att tillämpa och kritiskt analysera ledarskapsteorier med relevans för olika verksamheter inom socialt arbete. Särskild vikt läggs vid att utveckla en förståelse för hur uppdraget som ledare i socialt arbete påverkas av … Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. När du är yrkesverksam inom området kallas du jurist.


Transportstyrelsen autogiro företag
abetalipoproteinemia treatment

Inför tentamen - Juridik i socialt arbete Begreppslista. Rättshandlingsförmåga: Med rättslig handlingsförmåga menas att individen har förmågan och rätten att själv bestämma över sina angelägenheter, som till exempel att ingå avtal. Förmåga att utföra rättsliga handlingar. (tex FB 9:1)

i socialt arbete. Kursens innehåll Kursen syftar till att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 1 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Kursens syfte är att ge kunskaper om lagstiftningen Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten - ha fördjupade kunskaper om juridikens roll i socialt arbete med betoning på frågor som rör socionomers myndighetsutövande funktion - ha kunskap om folkrättsliga principer och internationella konventioner som är av Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp År 3 Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp Självständigt arbete, 15 hp År 4 Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp Juridik i socialt arbete 2 är den andra av två juridikkurser på socionomprogrammets tredje termin. Kursen syftar till att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 1 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Kursen består av två delar: Del I – Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II – Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng.

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Visa kursplan Sidansvarig: kurserprogram@oru.se | Örebro universitet | 701 82 Örebro, 019-30 30 00(vx)

moms. Kurskod, Kursnamn, Kursstart, Studieort, Studietakt, Anm.kod.

Våra medarbetare är välutbildade och har stor erfarenhet av att arbeta med  488 51. JURIDIK , FÖRVALTNING 0. FINANSVÄSEN . 52.