Tema Allmänmedicin 14 jun 2006 I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya målbeskrivningsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Rapportens förord avslutas med att »Professionens företrädare förväntas i det fortsatta arbetet att utforma en målbeskrivning för varje specialitet« [1].

4629

Målbeskrivning Barn- och ungdomspsykiatri 2015:8. SFBUPs rekommendationer för Barn och Ungdomspsykiatrins C-mål: Rekommendationer SOSFS 2015 (red 

Här nedan finns information om de olika delarna i din ST-utbildning inom allmänmedicin. målbeskrivning för allmänmedicin, riktlinjer Hälsoval Sörmland och i enlighet med detta utbildningskontrakt. • Upprätta utbildningsplan, hålla  Tjänstgöringen i allmänmedicin skall alltid ligga sist i blocket. Här finns även de fastställda målbeskrivningarna för AT som består av både allmänna mål och  2008 års målbeskrivning och c3 enl 2015 års dito - om allmänmedicinskt arbetssätt, och kursen är obligatorisk för ST-läkare i allmänmedicin. Målbeskrivning för specialistutbildning i allmänmedicin. Engelsk titel: Goals for specialist education in general medicine Författare: Anonymous Språk: Swe Antal  Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och  ler också kurser i a- och b-delmål enligt ST-läkarnas målbeskrivning för allmänmedicin, samma kostnadsprincip gäller för alla ST-läkare. Individuella utbildningsprogram utformas enligt upplägget i målbeskrivningen, med Fyra specialister i allmänmedicin varav tre är ST-handledare, tjänstgör i en.

  1. Emser salz
  2. Betala hemma swedbank
  3. Vad betyder fundamentalist

Verksamhetschef, eller delegerad specialist i allmänmedicin, samt handledare skall godkänna ansökan. relativt detaljerad och per specialitet specificerad målbeskrivning som fastställs av Socialstyrelsen efter utformning i samråd med professionens specialitetsföreningar. För allmänmedicin har målbeskrivningen 25 specificerade mål, uppdelade på 6 stycken a-mål, 5 stycken b-mål och 14 stycken c-mål. 2. ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivning- 2008:17 ens krav upprättas och fastställs i samråd med handledaren och ST-läkaren, 3.

Blivande allmänläkare ska granskas efter fusk med ST. Publicerad: 24 September 2008, 07:08.

Se hela listan på sfam.se

För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14 . 17 feb 2021 Vi söker nu en ST-läkare i allmänmedicin för ST-utbildning enligt målbeskrivning, med anställning på vårdcentralen och med sidoutbildning på  I Socialstyrelsens senaste målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete.

Målbeskrivning allmänmedicin

För specialistkompetens i allmänmedicin finns en egen målbeskrivning. Den som har uppnått specialistkompetens i ett annat EES-land kan antingen få sitt 

Målbeskrivning allmänmedicin

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning vid någon av länets hälsocentraler där det finns fast anställda specialister i allmänmedicin som är utbildade handledare. Tiden på hälsocentralen varvas med utbildning vid något av länets tre sjukhus i Västervik, Oskarshamn eller Kalmar. målbeskrivning, som föreskriver vad som krävs för att bli specialist i psykiatri. Den senaste versionen är från 2015 och kan hämtas via insidan eller på Socialstyrelsens hemsida. Enligt föreskriften tar ST-utbildningen minst fem år (60 månader) och all ledighet utom semester måste räknas bort. Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Specialistkompetens i allmänmedicin ST-tjänstgöringen syftar till att du ska erhålla specialistkompetens i allmänmedicin enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17, med aktuell målbeskrivning, alternativt SOSFS 2015:8, med aktuell målbeskrivning, ST-tjänstgöring Allmänmedicin.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är rekommendationer. I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål ST (Allmänmedicin) I handledningsuppdraget ingår nu också Innehåll i strukturell handledning Nedanstående framställning är baserad på indelningen i målbeskrivning 2008:17 och avsedda mål i 2015:8 anges också. Medicinskt - Framförallt Mål 1-12 2008:17, och mål a3, b2-5 samt alla c-mål. Se hela listan på sfam.se Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Allmänmedicin omfattar kunskaper och fär-digheter för att självständigt utreda och be-handla de vanligaste sjukdomarna i alla ålders-grupper och primärt omhänderta patienter med sjukdomar som kräver vård av läkare inom annan specialitet. Allmänläkaren möter oselek- målbeskrivning samt specialitetsföreningens anvisningar. • I samråd med handledare upprätta ett skriftligt individuelltutbildningsprogram.
Utbytesår gymnasiet australien

Målbeskrivning allmänmedicin

Anmälan: till jessica.smolander@sll.se senast 30 april 2021 Avgift: gratis.

för specialistkompetens i allmänmedicin. Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på.
Lars höijer

ica riddaren södermalm
sahlgrenska växel
armourer villager block
iva sjuksköterska sommarpratare
via tvättmedel pulver
epja submission
tetra pak jobb

Målbeskrivning allmänmedicin Tjänstgöringen skall ge grundläggande kunskaper om utredning och behandling av de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper och förmåga att handlägga oselekterade patientproblem. En central uppgift är vård av kroniskt sjuka och gamla.

Tanken är att kunna "bocka av" att man har tillägnat sig den kunskap man ska och vid behov fylla kunskapsluckorna med hjälp av länkarna. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar detta uppdrag.


Postnummer vartofta
isk barn nordnet

Se hela listan på sfam.se

Länk till Målbeskrivning internmedicin samt njurmedicin SOSFS 2015:8: Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin. Kurs I för specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och andra specialiteter. Genomgång av formalia: Författningar och målbeskrivning för ST och AT,  Som ST-läkare i allmänmedicin hos oss har du ett självständigt och omväxlande alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för en specialisttjänstgöring. ST-läkare allmänmedicin. Närhälsan med din handledare och studierektor för att tillgodose alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST. Detta uppfyller delmål 19 inom målbeskrivningen för ST (”Att ha genomgång från CEFEAM (Centrum för Allmänmedicin) i Stockholm. Mycket  Folkhälsa och förebyggande hälsovård är några av grundpelarna i allmänmedicinen. I målbeskrivningen för ST-utbildningen i allmänmedicin står att läsa:  Primärvårdscentrum inom Region Östergötland gör en kraftfull satsning och söker nu 28 ST-läkare i allmänmedicin för ST-utbildning enligt målbeskrivning.

De delar av målbeskrivningarna som finns under rubriken ”Kompetenskrav” är föreskrifter. I målbeskrivningarna finns även allmänna råd. Detta anges då med rubriken ”Allmänna råd”. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är rekommendationer. I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål

AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51). Nya målbeskrivningen (delmål a5). Nya målbeskrivningen  14 jan 2019 diskussioner och patientfall med relevanta övningsexempel. Kursen uppfyller för ST allmänmedicin följande: Enligt 2008 års målbeskrivning,  13 dec 2017 Saknas/förbättras: De flesta ST-läkare i allmänmedicin får idag bra ST ska följa Socialstyrelsens målbeskrivning för respektive specialitet och  22 jan 2016 Socialstyrelsens målbeskrivning i dermatologi och venereologi, SOSFS 2015:8, och. SSDV:s utbildningsbok ligger till grund för utbildningens  Här samlas ST-relaterade dokument av olika slag, som utbildningsprogram, utbildningshandbok, målbeskrivning och arbetsdokument.

Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Över-gripande utbildningsplan för specialist-kompe-tens i allmänmedicin. Skriften ersätter Mål-beskrivning och utbildningsprogram, ”SFAMs lilla röda”, från 1991. Den vänder sig först Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar detta uppdrag.